Kort om arbeidsgiver
Vi søker rådgiver/seniorrådgiver – lege med noe klinisk erfaring. 
Har du lyst på en rolle i å innfri samfunnskritiske oppgaver for at Norges befolkning er sikret riktig bruk av legemidler både i akutte pandemier og i takt med behandlingsutvikling?

Legemiddelverket bidrar til at legemidler som brukes i Norge er trygge å bruke, har dokumentert effekt og kvalitet samt at de er kostnadseffektive. Vårt mål er at pasienter skal få tilgang til nye legemidler så raskt som mulig og vi deltar aktivt i det Europeiske legemiddelsamarbeidet for å oppnå dette. I Legemiddelverket får du anledning til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag; blant annet spiller vi en avgjørende rolle i arbeidet med pandemier for at befolkningen får legemidlene de trenger. Dette gjelder både legemidler til behandling og til forebygging av sykdom. 
Vi søker deg som har klinisk kompetanse, er en som brenner for faget og som ønsker å jobbe i team med de beste på området legemidler.  Er du initiativrik, selvdrevet og har en systematisk tilnærming til oppgavene, vil du passe godt inn. Hos oss løser vi gjerne oppgaver på nye måter. Vi har en fleksibel organisering der oppgaver løses i tverrfaglige lag. I denne stillingen blir du en del av innsatslaget som er en enhet der medarbeiderne jobber i begrensede perioder for ulike lag alt etter hvor behovet er størst. Dette gjør at du vil få en unik erfaringsbredde og en helhetlig innsikt i alle oppgavene i Legemiddelverket.


Arbeidsoppgaver kan være:
 • Bidra i vurderingen av innsendt klinisk dokumentasjon ved søknad om kliniske studier, markedsføringstillatelse og verdivurdering.
 • Utarbeide skriftlige utredningsrapporter. 
 • Vitenskapelig rådgiving nasjonalt og internasjonalt. 
 • Bidra med kliniske og faglige innspill til andre etater Legemiddelverket samarbeider med. 
 • Gi informasjon fra Legemiddelverket, inkludert holde eksterne foredrag og besvare mediehenvendelser.
 • Bidra til riktig bruk av legemidler.
 • Ta ansvar for, delta i og bidra til Legemiddelverkets faglige utvikling.
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver .

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, minimum mastergrad, innen medisin. Spesialisering og/eller doktorgrad er ønskelig.
 • Noe klinisk erfaring.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
Vi ønsker også at du har:
 • Kompetanse innen nevrologi, onkologi, immunologi, virologi, og/-eller;
 • Erfaring med utredning av legemiddeldokumentasjon.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til legemiddelforvaltning og europeiske godkjenningsprosedyrer.

Personlige egenskaper
 • Du stiller høye krav til kvalitet.
 • Du er analytisk og metodisk.
 • Du jobber selvstendig og er proaktiv i forhold til dine ansvarsområder.
 • Du ønsker egenutvikling og er stadig på jakt etter å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter.
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaring og informasjon. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

I Legemiddelverket har vi et godt arbeidsmiljø og stor takhøyde. Vi er stolte av vår posisjon i samfunnet og våre råd om legemidler blir lyttet til. Om du ønsker en mer forutsigbar og fleksibel arbeidsdag, få mulighet til å utvikle deg faglig og oppnå erfaring med forvaltningen, er dette en stilling du bør vurdere.


Vi tilbyr:
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Stor spennvidde i oppgavene som løses i tverrfaglige team.
 • Nye, moderne lokaler i umiddelbar nærhet til T banestasjonen på Helsfyr.
 • Mulighet for å trene én time per uke i arbeidstiden – vi har trimrom og sykkelgarasje.
 • Fleksitidsordning. 
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Lønnsplassering enten som:
  • Seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønn fra kr. 573 100 til kr. 704 900 brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 64 – 75 i tariff LO/YS/Unio), eller som;
  • Rådgiver (stillingskode 1434), lønn fra kr. 464 000 til kr. 583 900 brutto pr. år (tilsvarende lønnstrinn 52 – 65 i tariff LO/YS/Unio).
 • Les om Legemiddelverkets organisasjon.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål, enhetsleder (personal) Trine-Lise Knutsen på tlf. 982 57 668, eller enhetsleder (faglig) Unni Hjelmaas på tlf. 915 19 651. 

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter og vi ber om at vitnemål og attester blir lastet opp når du søker stilling hos oss.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Statens Legemiddelverk
Kontaktpersoner
Navn: Trine-Lise Knutsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 982 57 668
E-post: trine.knutsen@legemiddelverket.no
Navn: Unni Hjelmaas
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 19 651
E-post: unni.hjelmaas@legemiddelverket.no
Arbeidssted
Grensesvingen 26
0663 OSLO