Kort om arbeidsgiver

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne-og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom arenafleksibelt og Intermediær Døgnbehandlingsenhet.

Intermediær døgnbehandlingsenhet er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Enheten utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall som spiseforstyrrelser og psykoser. Enheten har  tett samarbeid med Nordre Aker skole som gir hver ungdom et tilpasset skoletilbud

Vi ønsker at du har bred psykiatrisk erfaring og inngående erfaring og kjennskap til bruk av psykofarmaka til ungdomspopulasjonen . Om du har kjennskap til FBT, CBT,  TIPS/psykoedukativt familiearbeid  og familieterapeutisk behandling, er det en fordel. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, familiearbeid, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. Vi ønsker oss en overlege som liker og verdsetter tverrfaglig teamarbeid og systemarbeid . 

Stillingen inngår i 10-delt vakt turnus med hjemmevakt. Bupa har en stabil overlegegruppe og om ønskelig har du mulighet til å delta i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.

Dersom du synes stillingen virker spennende, bes du søke på stillingen snarest!

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov.
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting.
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning, 10 delt turnus med hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med kompetente kolleger
 • Evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnete føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen

Vi tilbyr

 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Karen Marie Melstveit
Tittel: Konstituert enhetsleder
Telefon: 23492311
Navn: Maria Ramberg
Tittel: Overlege
Telefon: 90282684
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sognsvannsveien 55
0372 Oslo