Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig faste stillinger for lege i spesialisering i psykiatri ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Sør-Troms.

Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rus Sør-Troms i Avdeling Sør, og tilhører Psykisk helse- og rusklinikken. Klinikken omfatter det samlede tilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Som et ledd i spesialistutdanningen i UNN HF må det påregnes spesialiseringsperiode annet sted innenfor Psykisk helse- og rusklinikken for å fullføre spesialiseringen.

Senter for psykisk helse- og rusbehandling Sør-Troms (lokalisert i Harstad) består av ambulant akutteam (7 stillinger), døgnenhet (12 sengeplasser) og voksenpsykiatrisk poliklinikk (22 stillinger). Våre primæroppgaver er utredning og behandling av personer med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, veiledning til kommunalt hjelpeapparat, utdanning av helsepersonell og forskning innenfor psykisk helse. Vi dekker et opptaksområde som består av 4 kommuner og et befolkningsgrunnlag på ca. 25 600 personer over 18 år. Senteret ligger som en del av lokalsykehuset i Harstad. Vi har derfor tilgang på et stort fagmiljø og gode muligheter for samarbeid med somatikken. Videre har senteret relativt god spesialistdekning med 3 overleger i psykiatri (tilknyttet døgn, voksenpsykiatrisk poliklinikk og FACT team) og 7 psykologspesialister. På voksenpsykiatrisk poliklinikk har man i tillegg til spesialistene en tverrfaglig sammensetning av ansette med en LIS lege, psykiatriske sykepleiere, psykologer, sosionom, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og barnevernspedagog.

Tilsettingen er i seksjonen, selv om de primære arbeidsoppgavene per tiden er ved poliklinikken. Arbeidsoppgaver og bidrag inn på Døgn og
ambulant akutteam må påberegnes i større eller mindre grad.

 

Arbeidssted:

Fase 1 - Spesialistutdanningen ved UNN HF 

Fase 2 - Avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Harstad

Per nå er det gode muligheter for overlegestilling i avdeling Sør.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne i tråd med beskrivelser i pakkeforløp
 • Utrede/behandle pasienter med ruslidelser
 • Somatiske undersøkelser
 • Medisinering
 • Bistå inn i oppfølging av særlig prioriterte grupper (f.eks. bistå alderspsykiatrisk team og rusteam)
 • Bidra inn i faglig utviklings- og endringsarbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1 
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern eller TSB
 • Medisinskfaglig reflektert
 • Holde høy faglig standard og har gode fagkunnskaper
 • Søkere må ha god beherskelse av norsk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Pliktoppfyllende
 • Målrettet og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, og evne til å kommunisere godt med pasienter og kollegaer
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig
 • Endringsvillig og fleksibel
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vektlegges i stor grad.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • Rekrutteringstillegg
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Gerrieke van Der Maten
Tittel: Psykiater
Telefon: 91373531
E-post: Gerrieke.Dorothe.Van.Der.Maten@unn.no
Navn: Heidi Haukebøe Vik
Tittel: Psykologspesialist/enhetsleder
Telefon: 91549064
E-post: heidi.haukeboe.vik@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
VPP Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad