Kort om arbeidsgiver

Ved NKS Olaviken sin poliklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus trenger vi en ny kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. Vår poliklinikk er i stadig utvikling, og vi arbeider med å forberede oss til fremtidens utfordringer med flere eldre som trenger helsehjelp, i samarbeid med andre sykehus i regionen. Vi ønsker å være en fleksibel og foroverlent organisasjon, med tverrfaglige team som arbeider kunnskapsbasert til det beste for pasientene. Vi legger vekt på faglig kompetanse, forskning og fagutvikling, samt et arbeidsmiljø som det er lett å trives i.

Vår poliklinikk tilbyr i hovedsak utredning og behandling for alderspsykiatriske pasienter, men inkluderer også hukommelseklinikk for yngre personer med kognitive symptomer og en nevropsykiatrisk poliklinikk for personer med Huntingtons sykdom. I poliklinikken har vi et tverrfaglig miljø og i tillegg til den ledige stillingen er det spesialister i psykiatri, nevrologi og nevropsykologi, psykologer og psykiatriske sykepleiere/vernepleier.

Behandlere ved poliklinikken samarbeider om pasientarbeid og tjenesteutvikling med behandlere ved vår seksjon døgn på Askøy, hvor vi har to psykiatere, allmennlege, LIS og to psykologspesialister/psykologer.

Stillingen er ledig fra 1.9.2020. Alle søkere må søke elektronisk. Kopi av autorisasjon, vitnemål m.m. kan medbringes til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

- Utredning og behandling av polikliniske pasienter
- Deltagelse i ambulante tjenester/tilsyn i geriatrisk avdeling
- Medisinskfaglige vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper
- Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjeneste
- Fag- og tjenesteutvikling, undervisning
- Deltagelse i sykehusets vaktordning (hjemmevakt)
- Inntaksarbeid ved behov
- I perioder kan det bli aktuelt med oppgaver ved vår døgnposter på Askøy

Kvalifikasjoner

- Spesialist innen voksenpsykiatri (norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri)
- Erfaring med alderspsykiatri er en fordel
- Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk
- Personlige egenskaper blir vektlagt

Personlige egenskaper

- Trives med å jobbe tverrfaglig i team
- Fleksibel og liker nye utfordringer
- Interesse for fag- og tjenesteutvikling for å tilpasse helsehjelpen til våre pasienters særegne behov og utfordringer
- Trives med undervisning og veiledning

Vi tilbyr

- Lønn etter avtale
- Gode muligheter for egen faglig utvikling og fordypning
- Tilrettelegging for forskning og fagutviklingsoppgaver
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming til pasienten.
- Godt sosialt miljø
- Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring

- En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Olaviken
Kontaktpersoner
Navn: Frode Wikne
Tittel: Direktør
Telefon: 924 53 884
Navn: Minna Hynninen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 404 53 564
E-post: kia.minna.johanna.hynninen@olaviken.no
Hjemmeside
Arbeidssted
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Ulriksdal 8
5009 BERGEN
Søk på stillingen