Kort om arbeidsgiver

Seksjon for poliklinisk behandling, DPS Porsgrunn, består av Team For Allmennpsykiatri, Tidlig Intervensjon Poliklinikk og Team for Rus og Psykisk helse, ROP.

Seksjonen har 5 overlegestillinger, 13 psykologspesialist-/psykologstillinger og kompetanseintensivt høyskoleutdannet personell, med relevante videreutdanninger.

ROP gir differensierte tjenester til personer med sammensatt personlighetsproblematikk, psykose, rus- og avhengighetsproblemer.

Personer som henvises får tilbud om pakkeforløp TSB og pakkeforløp Psykose.

Det legges vekt på et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten unødvendig ventetid.

Behandlingen evalueres systematisk underveis.

Samarbeid med pårørende, fastlege og andre instanser, vektlegges.

Teamet inngår i forskning ved Universitetet i Oslo; relatert til "Bedre Pårørende Samarbeid".

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen vil være ansvarlig for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med sammensatte og alvorlige lidelser, innen tverrfaglig spesialisert behandling og psykoserelatert problematikk
 • Overlegen vil inngå i et tverrfaglig team; bestående av psykiatere, psykologspesialister, spesialsykepleiere, og spesialvernepleiere
 • Overlegen vil inviteres til faglig samarbeid med psykometrisk testforum, i avdelingen 
 • Overlegen vil ha et aktivt samarbeid med fastleger, kommunepsykologer og annet kommunalt tjenesteapparat
 • Overlegen vil inngå i et dynamisk samarbeid med overleger, psykologspesialister, leger, psykologer og øvrig helsepersonell ved Klinikk for Psykisk helsevern og Rus 

Kvalifikasjoner

 • Overlege med erfaring fra behandling med ulike pasientkategorier og bredde i behandlingsintervensjoner og -metoder
 • Kompetanse innen utredning og differensialdiagnostiske vurderinger
 • Interesse for utvikling av behandlingskvalitet innen TSB
 • Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Analytisk og dynamisk tilnærming til sammensatte behandlingsutfordringer
 • Løsningsorientert engasjement
 • Evne til å tenke helhetlig og til å integrere flere aktører i tjenesteutformingen 

Vi tilbyr

 • En sterk faglig, dynamisk og engasjert seksjon
 • Muligheter for å kunne influere på faglige og systemiske utviklingsområder
 • Offensivt samarbeid på tvers av team, seksjoner og forvaltningsnivåer
 • Kollegaveiledning
 • Tilretteleggelse av relevante etter- og videreutdanninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Britt Tveiten Fjeld
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797788905
E-post: fjbt@sthf.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Team for rus og avhengighet, Sykehuset Telemark HF
Aalsgate 41
3922 Porsgrunn