Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0 – 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.

Barne- og ungdomsklinikken lyser ut 100 % engasjement i ett år. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen er forbeholdt fastlege i behov av sykehustjeneste eller fastlege som av annen grunn ønsker seg mer erfaring med utredning og behandling av syke barn og ungdommer.
 
Det søkes etter en person med interesse for barn og unges helse. Arbeidssted vil i hovedsak bli på avdeling medisin/poliklinikk. Vakttjeneste etter avtale. 

Det vil ved ansettelse bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og evne til å jobbe i team. Den som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter. Det  forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/skandinavisk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det stilles krav om om politiattest jf. Helsepersonelloven § 20a. Norsk  autorisasjon og attester vedlegges. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. 

Vi tilbyr lønn i henhold til  gjeldende overenskomst. Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Bæverfjord
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: +47 72 57 65 67
E-post: kjersti.bæverfjord@stolav.no
Navn: Rønnaug Ødegård
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 72 57 40 42
E-post: Ronnaug.Odegard@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling barnemedisin Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 11
7030 Trondheim