Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin

Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Ytteren legesenter. De økonomiske betingelsene er tett opp mot 0-avtale. Legesenteret har 5 fastleger. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1000 pasienter. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.
Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.08.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales.

For hjemmelen gjelder
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 70000 kr, driftsutgifter er per dags dato 72600 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
 • Gyldig politiattest, jf. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemmelen og tildelingsprosessen kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. tlf.: 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no 

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 16.06.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2020/200
Arbeidssted
Ytteren legesenter
Gammelveien 11A
8614 MO I RANA