Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser
Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Torget legesenter. De økonomiske betingelsene er bedre enn 0-avtale. Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1200 pasienter. Kommunen ønsker å tilrettelegge for spesialistutdannelse i allmennmedisin.

Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.08.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales. 

For hjemmelen gjelder
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 80000 kr, driftsutgifter er per dags dato 70000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
 • Gyldig politiattest, jf. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Frode Berg, kommuneoverlege. tlf.: 412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 16.06.2020
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2020/199
Arbeidssted
Torget legesenter
Rådhusplassen 2
8622 MO I RANA