Vi får ledig 6 måneders vikariat som
Lege i spesialisering, ortopedisk kirurgi, ID. Nr. 708222
100 % stilling fra 01.08. 2020 til 31.01.2021, med mulighet for forlengelse
 
Videre får vi ledig 12 måneders vikariat som 
Konstituert overlege ortopedi
100 % stilling fra 01.08. 2020 til 31.07.2021


Revmakirurgisk/ortopedisk avdeling består av 4 ortopeder, 1 LIS og 2 anestesileger som utfører elektive ekstremitetsoperasjoner innen revmakirurgi og ortopedi. Dette innbefatter protesekirurgi i store og små ledd, artroskopisk kirurgi, hånd- og fotkirurgi. Vår operasjonsavdeling består av 2 topp moderne operasjonssaler, skiftestuer og ny postoperativ avdeling er under planlegging. Av sykehusets 14 senger er 8 forbeholdt ortopediske pasienter.
 
Vi tilbyr gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom KLP. Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.
 
Aktuelle søkere vurderes fortløpende.
 
Opplysninger om stillingene fås fra avdelingsoverlege Øystein Skåden på telefon 52 80 50 00.
Les mer om oss på www.hsr.as
 
Søknadsfrist: 28. juni 2020
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS
Kontaktperson
Navn: Øystein Skåden
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 52 80 50 00
Hjemmeside
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND