Kort om arbeidsgiver
Etat for helsetjenester yter tjenester innen forebygging, habilitering og rehabilitering. Etaten har enheter innen helsevern, legevakt, øyeblikkelig hjelp, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og fengselshelsetjeneste.

Fengselshelsetjenesten har nå ledig stilling  som overlege i 40% stilling, med fast kontortid en dag per uke.
Fengselshelsetjeneste i Bergen er en kommunal enhet med to avdelinger, Bergen og Bjørgvin fengsel.

De to avdelingene samarbeider tett, og har felles administrativ og medisinskfaglig leder.

Bergen fengsel er et høysikkerhetsfengsel med 250 plasser, Bjørgvin fengsel er et lavsikkerhetsfengsel med 90 plasser. Tjenesten består av leger, vernepleier, sykepleiere, hjelpepleier og fysioterapeuter og yter helsefaglig hjelp til innsatte innen somatisk og psykisk sykdom.

Fengselshelsetjenestens målsetting er å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdommer. 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar
 •  Allmennlegetjenester til innsatte
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Fag og tjenesteutvikling 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin
 •  Erfaring med brukergruppen rus og psykiatri
 • Erfaring fra fengselshelsetjeneste er en fordel 
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse 

Personlige egenskaper
 • Faglig engasjement
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Strukturert og fleksibel 

Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA) bedrift
 •  Stillingen teller som offentlig arbeid for allmennleger
 • Stillingen gir fritak for nattevakter etter kollegiale avtaler 
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Tove Kjærvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 55393770
Arbeidssted
Steinestøvegen 401
5109 HYLKJE
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image