Kort om arbeidsgiver

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ligger sentralt i Trondheim på Øya hvor det meste av virksomheten til St Olavs HF er samlet.

Klinikken fokuserer på integrert tverrfaglig utredning og behandling av mennesker med rusmiddelmisbruk og -avhengighet med eller uten samtidig behandlingstrengende psykiatriske og somatiske sykdommer. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin består av:

 • Poliklinikk inkludert regionalt kompetansesenter for LAR
 • Døgnavdelinger.
 • Rusakuttenhet og tilbud om intermediæropphold.
 • Forsknings og utviklingsenhet.
 • Læring- og mestringssenter.

Døgnavdelingen består av avdeling for voksen og avdeling for ungdom, hvor avdeling for
ungdom er utpekt som regional spesialenhet for unge rusavhengige i regionen. Det er overlege tilknyttet hver avdeling, tilgjengelig for den daglige
opplæring og veiledning. I tillegg har klinikken en egen
forskningsavdeling. Leger oppfordres til forskning og det satses på kliniske
forskningsprosjekter.

 

Vet du at rusmedisin er en egen spesialitet?
Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i rus og avhengighetsmedisin. Du kan lese mer om spesialiteten her
Allmennleger eller andre leger som ønsker ett års sykehustjeneste oppfordres også til å søke.

 

LIS-hverdagen ved klinikken
LIS vil ved ansettelse bli tilknyttet en av avdelingene, og vil rullere etter spesialistkravene. På vakt er LIS involvert i alle vurderinger knyttet til rusakuttinnleggelse samt tilsyn ved andre avdelinger ved St Olav. Som lege vil du inngå i en del av de åtte legeårsverk tilknyttet klinikken. LIS vil inngå i en 6 delt rullerende vaktordning med bla vakt hver 6 helg med gunstig plassert turnusfri. Vaktordningen er organisert som hjemmevakter med uttrykning ved behov og med overlege i bakvakt. Legene har ordinær arbeidstid fra kl. 08 til kl.15:30 på hverdager uten vakt.


Klinikken har ledige vikariater for LIS fra 1.9.20 med mulighet for forlengelse og fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter med rus og avhengighetslidelse.
 • Deltagelse i vaktsystemet ved klinikken. 

Kvalifikasjoner

 • Lyst til å jobbe i et tverrfaglig miljø.
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter og medarbeidere.
 • Du evner å jobbe selvstendig samt i tverrfaglige team.
 • Du har interesse for fagfeltet og fagutvikling.

Vi tilbyr

 • Spesialiseringsløp i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred tverrfaglig kompetanse.
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling med spennende og sammensatte arbeidsoppgaver.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: George Mjønes
Tittel: Spesialist rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 991 07 506
E-post: george.mjones@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim