Kort om arbeidsgiver
Avdelingen Leger i sykehjem har ansvar for legetjenestene på 8 ulike sykehjem, hvor man både har korttids-, langtids og lindrende avdeling.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig oppfølging av sykehjemmets beboere. Både på korttids- og langtidsavdeling. 
 • Sikre forsvarlig helsetilbud til sykehjemmets beboere i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten 
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper 
 • Samarbeid med pårørende 
   
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Godkjent turnustjeneste eller tilsvarende arbeidserfaring
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.  
 • Erfaring og interesse for sykehjemsmedisin.  
 • Relevant spesialitet, eller påbegynt relevant spesialitet. 

   
Personlige egenskaper
 • God samarbeidsevne.
 • Løsnings orientert.
 • Evne til selvstendig arbeid.
Vi tilbyr
 • 3 måneders vikariat med mulighet for forlengelse.
 • Lønn etter avtale.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Legetjeneste Institusjon- Sykehjem
Kontaktperson
Navn: Margrethe Ødegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48041932
Arbeidssted
Jonas Liesgate 18
2000 LILLESTRØM