Kort om arbeidsgiver
Statens helsetilsyn skal nå etablere ressurser og kompetanse til å gjennomføre tilsynsaktiviteter knyttet til IKT-systemene i helsetjenestene. Til dette behøver vi dyktige og motiverte medarbeidere. Gjennom tilsyn
vil disse få viktige roller i å forbedre IKT-løsningene i helsetjenestene i Norge. I 2020 er dette organisert i et prosjektet men skal deretter inngå i den ordinære organisasjonen i Statens helsetilsyn.

Vi har ledig stilling for lege med relevant IKT-kompetanse og erfaring. Derfor søker vi etter en dyktig medarbeider som har et sterkt ønske om å bidra til at disse viktige løsningene blir gode og hensiktsmessig for helsepersonellet. Stillingens hovedoppgave er å gjennomføre
tilsyn med IKT-systemene samt støtte fylkesmennene og de andre avdelingene i Helsetilsynet i problemstillinger relatert til IKT-området. Vi gjennomfører tilsyn som teamarbeid og du vil inngå i team med eksperter innen helsefag, juss og IKT-sikkerhet.

Arbeidet vil gi store muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng. Vi ser etter deg som har stor interesse for detaljer, men som samtidig ser viktigheten av en helhetlig og strukturert tilnærming til eHelse-området. Er du tillegg positiv og løsningsorientert, og har erfaring fra arbeid med tilsyn og/eller revisjon ønsker vi å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i etablering av tilsyn med IKT i tjenestene
 • Delta i, planlegge og lede tilsynsaktiviteter
 • Sammenstille og formidle funn i tilsyn
 • Vurdere behov for, og foreslå nye tilsynsaktiviteter med IKT-fokus
 • Rådgivning internt og eksternt, f eks til fylkesmennene
 • Utvikle tilsynsmetodikk, med særlig vekt på tilsyn med digitale løsninger i helse- og omsorgstjenester
 • Skaffe oversikt og systematisere kunnskap om digitale løsninger for å sikre trygge og gode tjenester
 • Bidra til å etablere og delta på egnede samhandlingsarenaer med tjenestetilbydere og myndigheter om digitale løsninger
Arbeidet krever tverrfaglig tilnærming og nært samarbeid med andre helsepersonellgrupper, jurister og andre profesjonsgrupper.

Kvalifikasjoner
 • Lege
 • Relevant IKT-kompetanse
 • Arbeidserfaring fra IKT/e-helse med fokus på kliniske arbeidsprosesser innenfor primærhelsetjenesten
 • Erfaring med å skrive rapporter, utvikle revisjons-/tilsynskriterier eller lignende
 • Kjennskap til ulike kliniske løsninger som benyttes og informasjonsutvekslingen mellom dem.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra ulike deler av offentlige helse- og IKT-tjenester
 • Kjennskap til ulike typer samhandlingsløsninger som brukes i helsetjenestene
 • Forståelse for IKT-arkitektur

Personlige egenskaper
 • Gode analytiske evner
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Evne til å jobbe både selvstendig og tverrfaglig
 • Stor arbeidskapasitet og evne til framdrift og gjennomføring
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Strukturert

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.

Det blir trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time i uken i arbeidstiden. Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. særavtale om fleksibel arbeidstid i staten).

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til
rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vitnemål og attester skal legges ved søknaden. Originaler/bekreftede kopier skal tas med ved intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på
søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn
Kontaktperson
Navn: Børge Tomter
Tittel: avdelingsdirektør
Telefon: 21529866
E-post: bto@helsetilsynet.no
Arbeidssted
Oslo
Møllergata 24
0179 OSLO