Kort om arbeidsgiver
Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:
Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere.

Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsdrivende og 2 fastleger er kommunalt heltidsansatt. Videre har kommunen LIS1 lege, som er lokalisert ved Eigersund kommunale legesenter.

Allmennlegetjenesten i Eigersund kommune er beskrevet i egen plan som er godkjent av kommunestyret.  Eigersund kommune følger de til enhver tid gjeldende avtaler mellom Kommunenes organisasjon (KS) og Den Norske Legeforening (Dnlf).

Ledige stillinger:  
Eigersund kommune har ledig 2 heltidsstillinger som fastlege ved Eigersund kommunale legesenter samt en nyopprettet stilling som kommunalt ansatt sykehjemslege.

Opplysninger om stillingene:
  •  Fastleger: Stillingene som fastlege er lokalisert på Eigersund kommunale legesenter. Legesenteret er relativt nytt, og har alt utstyr. På senteret jobber det i alt tre leger i tillegg til LIS-1 lege. Det er 3 årsverk hjelpepersonell knyttet til senteret. Slik tjenesten for tiden er organisert er stillingen i fullt kurativt arbeid, og listelengden er pt. 1000 pasienter pr. lege.  
  •  
  •  Sykehjemslege:  Stillingen er lokalisert til Lagård bo- og servicesenter.
Alle stillingene inngår i dekning av legevakt.

Interkommunal legevakt:  
I Dalaneregionen er det organisert bemannet interkommunal legevakt, lokalisert sentralt på Lagård i Egersund. Det er for tiden 15-16 delt vakt.

Legevakten er organisert som tilkallingsvakt på hverdager fra kl. 16 – 23 og helg og høytider fra kl. 08-23. Fra kl. 23 til 08 neste dag  har legen fast timeavlønning med tilstedeplikt iht. sentral tariffavtale. Legevakt hverdager 08-16 ivaretas på skift av fastleger i Eigersund kommune.


Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Søkere må ha fullført turnustjeneste/LIS 1 eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av helsedirektoratet som gir mulighet for å praktisere som fastlege.
  • Gjeldende fra 1.mars 2017 ble det endringer i kompetansekravene for å få avtale med Helfo om direkte oppgjør og refusjonsrett. Leger i allmennpraksis må være spesialist eller være under spesialisering i allmennmedisin– se helfo.no/nytt-kompetansekrav-for-leger-i-allmennpraksis.
  • Vi søker etter en faglig dyktig lege med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Det stilles krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.
  • Norsk arbeids- og oppholdstillatelse
  • Politiattest ikke eldre enn tre måneder vil bli krevd.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Eigersund kommune
Kontaktperson
Navn: Bjarne Rosenblad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 81 879
Arbeidssted
Bøckmans gate 2
4370 EGERSUND