Kort om arbeidsgiver
I legepraksis som i dag drives som solopraksis, men enkelt kan gjøres om til 2-legepraksis hvis ønskelig, er det ledig 100 % fastlegehjemmel f.o.m. 01.09.20. Hjemmelen har vikar frem til 15.10.20. Fastlegehjemmelen har pr. i dag et listetak på 1500 pasienter (Det er 1111 pasienter på lista per 18.05.20).  
 
Legekontoret er sentralt beliggende, og har et tverrfaglig miljø sammen med kiropraktor som leier andre halvpart av lokalene. Legesenteret er utrustet med blant annet to store legekontor, akuttrom, lab inkl EKG, spirometri og diff.telling, en skranke/kontor, stort venterom og eget spiserom med tilhørende toaletter. Legekontoret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes System-X journalsystem. Det er én legesekretær i 100%stilling som har vært ansatt i 5 år, med bred erfaring og som kjenner godt til pasientene.  
 
Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen, men dette kan komme ved et senere tidspunkt. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er ca. 1 dagberedskapsvakt hver 5.uke, og på kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2 legevakter per måned.  
 
Kvalifikasjoner: 
  • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1 
  • Det er ønskelig at søker har spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Leger som ønsker å starte slik spesialisering kan også søke. 
  • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.  
  • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Annet: 
Vilkår for overdragelse av praksis og etablering ved legekontoret avtales direkte med hjemmelsinnehaver. Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.  
 
Vi tilbyr: 
  • Kommunen har søkt om å bli registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin 
  • Rekrutteringstilskudd som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs/andre aktiviteter som er meritterende for spesialisering i allmennmedisin. 
 
Søknad sendes 
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". 
  
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. 
  
Attester og vitnemål må medbringes ved ev. intervju. 
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova § 25. 
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Halvard Bø
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 932 44 052
E-post: halvard.bo@halden.kommune.no
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 402 24 336
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN