Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i Lørenskog kommune.

Lørenskog kommune er en av de kommunene i landet som vokser raskest. Kommunen ligger sentralt med grense til Oslo og Ahus er beliggende i kommunen. Befolkningsveksten gjør at vi nå trenger flere fastleger og derav lyser vi ut en ny fastlegehjemmel. Vi ønsker at ny lege selv kan få velge hvor hjemmelen skal lokaliseres i kommunen. Det er flere legesentre som har meldt interesse og kommunen vil være behjelpelig med å opprette kontakt med disse.

Kommunen har søkt om å bli utdanningsvirksomhet innen allmennmedisin etter ny spesialiseringsordning.

Det vil søkes på relevante tilskudd og det vises også til ny handlingsplan for allmennlegetjenesten: https://www.regjeringen.no/contentassets/96f6581333ee48559cdabf23c8772294/handlingsplan-for-allmennleger.pdf

Ny lege må ha en plan for oppstart innen 5 uker etter tildeling. Planen må angi dato for oppstart og hvor legen skal etablere sin praksis. Dette må også være på plass før individuell avtale med kommunen kan inngås. Lokaler må være egnet for fastlegepraksis.

Pga. behov for flere listeplasser og valgmulighet for innbyggerne er det ønskelig med relativt rask oppstart, men det avtales nærmere med aktuell kandidat.

Fastlegene i kommunen er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen, og dette vil også gjelde ny lege.

Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Fremgangsmåte også etter dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis fra Legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving. De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.


Arbeidsoppgaver
 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt eller kommunal bistilling/offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Deltakelse i legevakt er ønskelig
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges

Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god fomidlingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført på søkerliste, men dette vil du få varsel om.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktperson
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279674
Arbeidssted
,
1470 LØRENSKOG