Kort om arbeidsgiver

Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og en døgnenhet beliggende på Vardåsen i Asker. Døgnenheten samlokaliseres med poliklinikken og flyttes til Gaustad i løpet av januar 2021. Seksjonen har egen forskningsenhet.
Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i rask utvikling i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy kvalitet i samarbeid med pasient, pårørende og 1. linjetjenesten. Seksjonen er deltagende i Alderspsykiatrisk forskningsnettverk KVALAP som er et eget landsdekkende kvalitetsregister innenfor Alderspsykiatri og har flere forskningsprosjekter på gang. Pasientsikkerhet, fagutvikling og praksisnær forskning vektlegges i det daglige arbeidet.

Ved Alderspsykiatrisk poliklinikk har vi ledig fast stilling for overlege i 100% stilling

Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning, diagnostisering, og behandling av kortere og lengre varighet, både individuelt og i gruppe. Det tilbys veiledning og undervisning til pårørende og samarbeidspartnere. En del av arbeidet utføres ambulerende i pasientens hjem og i institusjoner hvor pasienten bor.
Det gis tilbud til alle typer psykiske lidelser og til adferdsproblematikk i forbindelse med demens.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av pasienter
 • Vurdering av henvisninger
 • Undervisning og veiledning av leger i spesialisering
 • Undervisning og veiledning til medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt i fagutvikling/kvalitetsforbedring/kvalitetsregister
 • Bidra aktivt i seksjonens forskningsvirksomhet
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten vektlegges

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i voksenpsykiatri
 • Erfaring/interesse for forskning er ønskelig  
 • Det forutsettes grunnleggende IT kunnskaper
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig flytende
 • Lege med kort tid igjen til spesialiteten kan også søke  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for alderspsykiatri
 • Gode evner til samarbeid
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling i et stimulerende arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons- og gruppelivsordninger

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingrid Sophia Risum Bjørnstad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 40475566/22923730
Arbeidssted
Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo