Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter leger i deltidsstillinger til vårt team med interne sakkyndige. Helseklage har et stort behov for sakkyndige som bistår oss med utredning av medisinske spørsmål på ulike saksområder. Dette gjelder spesielt innenfor pasientskadeområdet og Helfo-området. Stillingsprosenten er 20–40 %.

Arbeidsoppgaver
 • På pasientskadeområdet vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger av klagesaker, og gi råd til saksbehandlere. Typiske vurderinger er hvorvidt behandlingen som er gitt, har vært i samsvar med god medisinsk praksis eller ikke. En annen sentral oppgave er å vurdere medisinsk mén i erstatningssaker. 
 • I arbeidet med klagesaker fra Helfo vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger og rådgivning innenfor blant annet legemiddelsaker, utlandssaker, oppgjør- og yrkesskadesaker. 
 • Du vil samarbeide tett med våre saksbehandlere (jurister), advokater, og i noen grad også med andre medisinske sakkyndige 
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak overfor saksbehandlere.
 • Du kan også få oppgaver knyttet til andre sakstyper enn de som er nevnt her.
 
Kvalifikasjoner
 • Du må ha autorisasjon som lege i Norge.
 • Vi ønsker spesialitet i allmennmedisin i minst en av stillingene.
 • Vi ønsker spesialitet i ortopedi i minst en av stillingene.
 • Du må være i klinisk praksis ved siden av jobben i Helseklage.
 • Du bør ha bred klinisk erfaring.
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med, og interesse for, å jobbe i et elektronisk saksbehandlingssystem. 
 
Personlige egenskaper
 • Du er fleksibel, effektiv og god til å formidle et medisinsk budskap til ikke-medisinere. Du samarbeider godt med andre, og tar ansvar for fremdrift og kvalitet i ditt arbeid.  
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 


Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kompetent organisasjon.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger.
 • Flotte og moderne lokaler midt i Bergen sentrum.
 • Fast ansettelse i deltidsstilling.
 • Innplassering som seniorrådgiver.
 • Lønn: kr 800 000- 990 000 (i 100 %-stilling), særskilt kvalifiserte søkere kan få tilbud om høyere lønn.
 • En god pensjonsordning. Det trekkes 2 % som innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med avdelingsdirektør Per Omdal på telefon 474 63 836.
 
Du må sende søknaden, og laste opp relevante vitnemål og attester, i rekrutteringsportalen.

Vi ønsker et arbeidsmiljø som er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke- uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne eller hull i CV.

I samsvar med offentlighetsloven gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort. Dersom du ønsker å reservere deg fra en offentlig søkerliste, må du begrunne det. Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, varsler vi deg om det på forhånd.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helseklage
Kontaktpersoner
Navn: Per Erik Omdal
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 474 63 836
E-post: peom@helseklage.no
Navn: Kristine Krokås
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 22 99 76 67
E-post: krkr@helseklage.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Krinkelkroken 1
5014 BERGEN