Kort om arbeidsgiver
LEGE/OVERLEGE 100% FAST STILLING VED STIFTELSEN HERNES INSTITUTT.
Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker i å oppnå økt arbeidsdeltakelse.
 
OM TJENESTETILBUDET:
Hernes Institutt har siden starten i 1954 utviklet og drevet en kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell for retur til arbeidslivet. Tilbudet er tverrfaglig og individuelt tilpasset den enkelte pasients behov. Det består av arbeidsfokusert og atferdsrettet kognitiv terapi, tilpasset fysisk aktivitet samt tiltak rettet mot arbeidsplass og velferdssystemet.  
Behandlingsmodellen er akkreditert etter den internasjonale kvalitetsstandarden occupational rehabilitation programmes til Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF).

Instituttet har tre 100 % overlegestillinger. Vår avdelingsoverlege går av med alderspensjon høsten 2020. De andre to legene er spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 
Fagmiljøet består av foruten legene; fysioterapeuter, ergoterapeuter, arbeidsinstruktører, idrettspedagoger og attføringskonsulenter. Alle har tilleggsutdanning innen kognitiv atferdsterapi. Faggruppene jobber i tverrfaglige team, hvor pasienten involveres. Overlegene har det medisinskfaglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av rehabiliteringen. Arbeidsdagen for legene består av undersøkelser, samtaler og oppfølging av pasienter, tverrfaglig møtevirksomhet og faglig ledelse.
Våre overleger har tilgang til et stort faglige nettverk utenfor instituttet. Vi har egen FoU ansvarlig (på PHD nivå) som er aktiv i flere faglige nettverk og samarbeider med aktuelle fag, forsknings og utdanningsmiljøer.
 
ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:
Norsk autorisasjon som lege.
Spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin, allmennmedisin, trygdemedisin, psykiatri, ortopedi, nevrologi eller reumatologi kan være relevant.
Klinisk erfaring med pasienter med sammensatte og langvarige helseproblematikk.
 
Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.
 
VI TILBYR:
 • Et fagmiljø som har vært og skal være med å prege utviklingen av fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering i Norge.
 • Mulighet for deltagelse i nettverk innenfor forsknings og utdanningsmiljøer.
 • Arbeid i tverrfaglige team sammen med kollegaer med yrkesbakgrunn fra helse, velferd og det praktiske arbeidsliv.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, bl.a. innen kognitiv atferdsrettet tilnærming.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Fast arbeidstid, ingen vaktbelastning og pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Lønn etter avtale, offentlig pensjonsordning i KLP.
 • Ny og tidsriktig bygningsmasse.
 • Beliggenhet i nær tilknytning til Elverum og Hamar
 
VI ØNSKER EN LEGE SOM:
 • Vil bidra i et stort og viktig samfunnsoppdrag.
 • Anerkjenner at arbeidsdeltagelse har en positiv virkning på menneskers helse.
 • Har et helhetlig og positivt menneskesyn.
 • Har relevante kliniske erfaringer
 • Har interesse for bio-psyko-sosiale problemstillinger
 • Har interesse for tverrfaglig arbeid.
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.
 
Høres dette spennende ut og du ønsker flere opplysninger, vennligst kontakt avdelingsoverlege Hilde Nitteberg Teige, telefon 90576909 eller direktør Ole Jo Kristoffersen telefon 90926289. Se for øvrig vår hjemmeside www.hernesinstitutt.no.
 
Søknad med vedlagt cv/ attester sendes til Stiftelsen Hernes Institutt, Instituttvegen 34. 2410 HERNES.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Stiftelsen Hernes Institutt
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Nitteberg Teige
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 905 76 909
E-post: hilde@hernesinstitutt.no
Navn: Ole Jo Kristoffersen
Tittel: Direktør
Telefon: 909 26 289
E-post: olejo@hernesinstitutt.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Stiftelsen Hernes Institutt
Instituttvegen 34
2410 HERNES

Send søknad på mail
Arbeidssted
Instituttvegen 34
2410 HERNES