Kort om arbeidsgiver
Overlegevikariat ved Avdeling for smertebehandling. Overlegen skal arbeide i tverrfaglige team ved avdelingens poliklinikk for pasienter med langvarig smerte. 

Poliklinikken har et bredt behandlingstilbud som inkluderer utredning av sammensatte smertetilstander, medikamentell-, invasiv-, og  ikke-medikamentelle tilbud. Avdeling for smertebehehandling organiserer akuttsmerteteam og poliklinikk for pasienter med langvarige smerter. Avdelingens poliklinikk er lokalisert på Ullevål.

Avdelingen er forskningsaktiv og har etablert Regional kompetansetjeneste for behandling av langvarige smerter og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter. I avdelingen arbeider leger med forskjellige spesialiteter(anestesi, nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi), sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og helsesekretærer. Vi søker etter lege/overlege som ønsker å være med på den videre oppbyggingen av et tverrfaglig smertesenter.

Arbeidsoppgaver
 • Undersøkelse og behandling av kroniske smertepasienter
 • Delta i tverrfaglig team rundt pasienten
 • Bidra til kompetanseoppbygging og kompetasnespredning på fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Relevant legespesialitet (kirurgi, gynekologi, gastroenterologi, almenmedisin, anestesiologi mm) Erfaring fra smerteklinisk arbeid
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik, selvstendig
 • Personlig egnethet
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
Vi tilbyr
 • Faglig stimulerende tverrfaglig miljø (leger med flere spesialiteter, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter)
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % trekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Akuttklinikken, Avdeling for smertebehandling
Kontaktperson
Navn: Audun Stubhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90029432
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4239739093
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO