Kort om arbeidsgiver

Infeksjonsmedisinsk avdeling dekker hele spekteret av fagfeltet infeksjonssykdommer med to sengeposter med totalt 33 senger, gode isolasjonsfasiliteter inkludert høysikkerhetsisolater og en stor poliklinikk som behandler landets største hiv-kohort med ca 1800 pasienter. Avdelingen har tilknyttet Regionalt kompetanse senter for import og tropesykdommer og har en FOU seksjon med stor forskningsaktivitet med hovedfokus på kroniske  infeksjoner, sepsis, antibiotika og nå også Covid-19. Avdelingen har avsatt en overlege i 50% stilling til ledelse av OUS sitt Antibiotika team og avdelingen har også faste leger i tilsynsvirksomhet som dekker andre medisinske eller kirurgiske avdelinger på Ullevål.

 

Arbeidsoppgaver

Overlegen vil ta del i avdelingens arbeidsoppgaver med rullerende ansvar for klinisk arbeid på sengeposter med supervisjon av LIS, ha poliklinikk og gå i avdelingens bakvakts turnus. Den som ansettes vil også bli kunne bli pålagt andre oppgaver med undervisning og kvalitetssikring.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha norsk autorisasjon som lege og være spesialist i Infeksjonssykdommer. Forskningserfaring på doktorgradsnivå er ønskelig.

Personlige egenskaper

Den som ansettes må kunne samarbeide godt med alle yrkesgrupper og bidra til avdelingens beste. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for å jobbe med infeksjonsmedisin i et bredt fagmiljø.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Maagaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92633866
Arbeidssted
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk
Ullevål sykehus
0450 Oslo