Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en del
av Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende
områder, til sammen ca 75 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk
avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle
grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgi
og ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling,
onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes også
distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset.

Vi har ledig  fast stilling for overlege i hematologi, tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer ikke vaktbelastning og det er mulig å diskutere tilpassede løsninger som f.eks  hjemmekontor.

Hematologene jobber i nært samarbeid med onkologene og må regne med til en viss grad å
utrede og behandle lymfomer. Vi har egen poliklinikk for kreft og
blodsykdommer, onkologisk sengeavdeling med 6 senger samt palliativt
team.  Vi har undervisning av LIS-leger og tett samarbeid med primærhelsetjenesten

Sykehuset har et meget godt arbeidsmiljø og fleksibelt/ samarbeidsvillig kollegium. Vi trenger tilskudd av entusiastisk og arbeidsglad kollega.  Du kommer ikke til å angre på å bli en del av vårt dynamiske team.

 

Kvalifikasjoner

  • Nors autorisasjon som lege
  • Spesialist i hematologi 
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hedi Ranfelt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 928 87 071
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 HØNEFOSS