Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig legeansvar for langtidspasienter (Stokka sykehjem)
 • Helhetlig legeansvar for korttidspasienter (Haugåstunet Sykehjem)
 • Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS 1 (vil bli vektlagt)
 • Erfaring fra sykehjem og korttidspasienter vil være en fordel.
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Arbeids- og oppholdstillatelse må fremlegges
 • Krav om politiattest
  Personlige egenskaper
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Du har interesse og/eller erfaring med sykehjemsmedisin/kort- og langtidspasienter
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Hjem Jobb Hjem 
 • Et sterkt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Stillingsstørrelse: 1 x 60% og 2 x100%  
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
 • Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
 • Stillingskode 871102, Turnuslege, lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Langtids- og korttidsavdelinger
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 41805333
Navn: Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Navn: Anne Berit Båkind
Tittel: Konsulent
Telefon: 51912837
Arbeidssted
Haugåstunet Sykehjem og Stokka Sykehjem
Arne rettedalsgt.12
4005 STAVANGER