Kort om arbeidsgiver

Medisinsk klinikk i UNN HF omfatter følgende fagfelt i indremedisin: Nyremedisin, fordøyelsessykdommer, hematologi, infeksjonsmedisin, geriatri og endokrinologi. I Harstad og Narvik er også hjertemedisin og lungemedisin inkludert i de generelle indremedisinske avdelingene. I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og smittevern en del av vår klinikk.

Ved Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling er det ledig to faste stillinger som lege i spesialisering i nyresykdommer. Stillingen er knyttet opp mot vår nye medisinske intensivavdeling. Den som ansettes må ha en spesiell interesse for intensivmedisin. Du vil bli spesialist i nyresykdommer med kompetanse innen intensivmedisin. Du vil også få mulighet å være med på å påvirke hvordan en framtidsrettet indremedisinsk intensivavdeling kan organiseres og utvikles.

For øvrig vises til utdanningsplan i nyremedisin på  www.unn.no.

Arbeidssted

Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF.
Fase 2: Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til stilling som legespesialist ved Medisinsk klinikk, UNN, Tromsø.

Tiltredelse 01.09.2019 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Tjeneste ved sengepost, poliklinikk, hemodialyseavdelingen samt oppfølging av pasienter i peritonealdialyse.
 • Tjeneste ved intensivavdelingen  
 • Deltakelse i generell indremedisinsk vakt. Deltakelse i nyremedisinsk bakvakt vil være aktuell hos erfarne søkere.
 • Frivillig ambulering til dialysesatellittene på Finnsnes, Storslett, Narvik og Vest-Finnmark kan også være aktuelt etter nærmere avtale.
 • Bidrag til seksjonens faglige utvikling gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid.
 • Søker forventes å delta aktivt i fagutvikling og forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege samt godkjent turnustjeneste/Lis 1 tjeneste.
 • Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig 
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å kommuniserer med pasienter, deres pårørende og andre medarbeidere
 • Evne og vilje til samarbeide godt på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • God motivasjon for det nyremedisinske fagfeltet
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt miljø med forskningsmuligheter
 • Avdelingen har et godt lærings- og utdanningsmiljø med god veiledningsordning
 • UNN HF har gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

Utdanningsretning

 • Indremedisin: nyresykdommer

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Rita Irene Johansen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 77669864
E-post: Rita.Irene.Johansen@unn.no
Navn: Ulla Dorte Mathisen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90710002
Hjemmeside
Arbeidssted
Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling, UNN Tromsø
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø