Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast 100 % stilling som sykehjemslege p.t. Øyer helsehus fra 20.7.2020.

Øyer Helsehus har totalt 66 pasientrom fordelt på 6 avdelinger; korttids- og rehabiliteringsavdeling, bokollektivavdeling, skjermet avdeling og tre langtidsavdelinger. I 2016 ble helsehuset påbygget og det ble gjennomført omfattende rehabilitering av bygningsmassen.

Arbeidsoppgaver:
-    Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved helsehuset.
-    Følge opp beboere og deres pårørende, gjennom godt samarbeid
-    Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, kolleger og studenter
-    Institusjonsrettede oppgaver som utvikling og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer.
-    Tverrfaglig samarbeid.
-    Medisinsk rådgiver for tjenesteleder, avdelingsledere og øvrige helsepersonell i sykehjemmene.
-    Bistå i lokalt smittevernsarbeid, i samarbeid med kommuneoverlege.
-    Samhandling med eksterne aktører.
Deltakelse i regional sykehjemslegevaktordning.

Til stillingen søker vi deg som har:
-    Norsk autorisasjon som lege
-    Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, positiv og serviceinnstilt
-    Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt god kulturforståelse
-    Kompetanse, erfaring og interesse for sykehjemsmedisin
-    Evne til å arbeide selvstendig og i team
-    Fleksibilitet
-    Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem.


Utdanningsretning: Medisin/helse/sosialfag
Utdanningstittel: Lege
Utdanningsnivå: Høgskole/Universitet, Hovedfag/Master

Det er ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin og erfaring med demens, palliasjon og/eller rehabilitering. Formell kompetanse og erfaring innen geriatri er positivt men ikke et krav for stillingen. Personlig egnethet, stabilitet, samarbeidsevner og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Vi kan tilby:
-    Fokus på faglig kvalitet og kompetanseheving
-    Et robust fagmiljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin
-    Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
-    Faglig fordypning og hospiteringsordning
-    Et lærerikt og tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
-    Velferdsteknologiske løsninger i nye og oppussede avdelinger.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver til framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Øyer kommune
Kontaktperson
Navn: Anette Wille
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 469 16 823
E-post: anette.wille@oyer.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Øyer Helsehus
Kjørkjebakken 11
2635 TRETTEN