Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig legeansvar for sykehjemspasienter
 • Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS 1
 •  Spesialistutdannelse fortrinnsvis innen allmennmedisin. Andre relevante 
  spesialister kan også søke
 • Søkere uten spesialitet forplikter seg til å være i et spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Arbeids- og oppholdstillatelse må fremlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Du skaper gode relasjoner til brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet.
 • Du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig.
 • Du ønsker å bidra både faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø. 
Vi tilbyr
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Hjem Jobb Hjem 
 • Et sterkt fagmiljø og jevnlige samlinger med andre sykehjemsleger i kommunen
 • Sykehjemsmedisin er tellende for inntil to års tjeneste i spesialisering i allmennmedisin og kommunen legger til rette for utdanning i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.
 • Stillingsstørrelse: 1x 60% og 1 x 50% med oppstart i september 2020. 
 • Stillingskode 852700 Lege, lønn etter avtale
 • Stillingskode 852701, Legespesialist, lønn etter avtale
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 41805333
Navn: Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Navn: Anne Berit Båkind
Tittel: Konsulent
Telefon: 51912837
Arbeidssted
Lervig Sykehjem
Ryfylkegata 55
4014 STAVANGER