Kort om arbeidsgiver
Virksomhet Tønsbergregionen legevakt og Allmennmedisinske tjenester har to ledige stillinger som lege ved enheten Legevakt og Øyeblikkelig hjelp døgnenhet. Stillingene er fastlønnet i tre-delt turnus med spennende oppgaver på legevakt, legevaktbil samt ØHD-avdelingen. Stillingene er tellende i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. 
 • Stilling 1 er et 100 % vikariat fra 10.august til 10. november med gode muligheter for forlengelse. Nøyaktig oppstartsdato kan diskuteres.
 • Stilling 2 er et 100 % ett-årig vikariat fra 1. september med gode mulighet for forlengelse. Nøyaktig oppstartsdato kan diskuteres.
Aktuelle søkere vil innkalles til intervju fortløpende selv om søknadsfristen ikke er ute

Arbeidsoppgaver:
 • Legevakt med ordinære legevaktsoppgaver
 • Legevaktbil med primært ordinære sykebesøk
 • ØHD-avdelingen: mottak og behandling av pasienter etter henvisning/telefon fra fastleger, legevaktsleger og leger ved SiV. Bakvaktsfunksjon hver 5. uke
 • 2 nattevakter i løpet av en 5-ukers periode
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS-1/turnustjeneste
 • Faglig dyktig og evne til selvstendig arbeid
 • Utviklings- og endringsvillig, viser fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • God kommunikasjonsevne, beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • God på tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner og behandlingsnivåer
 • Det vil legges vekt på personlig egnethet, samt relevant arbeidserfaring
Vi tilbyr:
 • Nye og moderne lokaler i Kjelleparken i Tønsberg kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt faglig og tverrfaglig sosialt arbeidsmiljø
 • Det vil legges til rette for spesialisering i allmennmedisin, samt kurs og videreutdanning
 • Høy fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Kollegial fraværsdekning ved ferie, kurs eller sykdom
 • Pensjonsordning i KLP 
Søknad:
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema og spesifiserer hvilken stilling det søkes til.  Referanser skal oppgis og bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse
Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Bhupinder Jassal
Telefon: +47 46933953
Arbeidssted
Tønsbergregionen legevakt og Øyeblikkelig hjelp døgnenhet
Kjellengveien 2b
3125 TØNSBERG