Kort om arbeidsgiver

Avdelingen er en kombinert føde/gyn. avdeling, med gynekologsk enhet liggende i flukt med barselavdelingen. Dette skaper en god samhørighet i personalgruppa, god oversikt av pasientenes behov, samt god fleksibilitet i avdelingen. De fleste gynekologiske tilstander behandles i avdelingen, stor bredde innen den kirurgiske kompetansen foreligger hos våre gynekologer og de alle fleste gynekologiske inngrep utføres her. Fødeavdelingen har ca 750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk/gynekologi samt 3 leger i spesialisering. Avdelingen har tre ultralydjordmødre. Avdelingen er godkjent for utdanningsgruppe 2 for gynekologer.

 

Ledig vikariat fra 03.096.20 i 6 måneder med mulighet for forlengelse for lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer  
  

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning
  • Ønskelig med litt erfaring fra gyn/føde avdeling, men ingen krav
  • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vladimir Petrovic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97036091
Hjemmeside
Arbeidssted
Gyn leger Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss