Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da de aller fleste av våre fastleger har fulle lister og det er svært lite ledig kapasitet i fastlegeordningen, utlyser vi nå to nye fastlegehjemler. Disse to hjemlene er null-lister som skal etablere seg sammen på et nytt legesenter i Knutepunkt Strømsø i Telthusgata. I knutepunktet er også blant annet helsestasjon og jordmortjeneste planlagt inn.
 
Fastlegene får ansvar for å etablere og drifte legesenteret som selvstendig næringsdrivende innenfor fastlegeordningens ordinære rammer, fastlegeforskriften og rammeavtalen ASA 4310. Etablering av et nytt legesenter vil innebære blant annet å skaffe utstyr, journalsystem, å ansette helsesekretærer/hjelpepersonell og å etablere systemer som sikrer forsvarlig drift. De to nye fastlegene vil sammen måtte finne gode løsninger.
 
Hver av fastlegene tilbys et økonomisk tilskudd som skal bidra til etableringen av det nye legesenteret. Ettersom dette er et nyopprettet legesenter, vil det ikke være utgifter som ved overdragelse av praksis. Det er grunn til å forvente god tilflyt av pasienter til legesenteret, ettersom det per i dag er svært lite ledig listekapasitet hos Drammen kommunes fastleger og mange har høyere pasienttall enn listetak.
 
I forbindelse med intervjuer vil det legges til rette for å se på lokalene, og det vil bli gitt ytterligere opplysninger om leiebetingelser og andre praktiske forhold.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet

Arbeidsoppgaver:

Med hjemlene følger det plikt til deltakelse i interkommunal legevakt. Det er også tiltenkt kommunal oppgave som helsestasjonslege 7,5 t/uke i tilknytning til hver av hjemlene.


Kvalifikasjoner:
 • Spesialisering i allmennmedisin – ferdig eller påbegynt
 • Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

 Personlige egenskaper:
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Ønske om å bygge opp et nytt fastlegesenter
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for og kunnskap om fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God evne til samarbeid
 • God evne til kommunikasjon
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap / -forståelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 • Muligheten til å bygge opp et helt nytt fastlegesenter
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Robust og velfungerende legevakt.
 • Det legges vekt på innhold i søknaden opp mot utlysningstekst.
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Madli Indseth
Tittel: Virksomhetsleder, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 48100078
Søknad
Søknad merkes: Ref. 4235274409
Arbeidssted
Legesenter
Telthusgata 8
3044 DRAMMEN