Kort om arbeidsgiver
I Malvik kommune er det ledig fastlegehjemmel/ 0-hjemmel uten tilknyttede pasienter ved Hommelvik legekontor DA. Legekontoret har fra før 5 fastlegehjemler, med gjennomsnitt listestørrelse på ca. 1000 pasienter. Legekontoret er veldrevet, og har et svært godt arbeidsmiljø.
 
Hjemmelen vil få et tilskudd på 200 000 kroner fra Malvik kommune. Dette er øremerkede midler fra Helsedirektoratet som er forbeholdt hjemmelen. Kommunen tilbyr i tillegg kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 
 
Legekontoret har i tillegg gunstige økonomiske betingelser for hjemmelshaverne.  
Det er ønskelig at hjemmelen starter opp fra 1.september, men dette kan tilpasses.  Det er også mulighet for oppstart i vikariat de første 6 månedene dersom ønskelig.
 
Den nye hjemmelen vil inngå i et økonomisk og faglig fellesskap i et DA. Ny lege må godta legekontorets internavtale.
 
Legekontoret bruker CGM Allmenn Journal og har ellers gode og oppdaterte IT-løsninger. Se for øvrig legekontorets hjemmeside for mer informasjon: www.hommelviklegekontor.


Hommelvik legekontor har daglegevaktavtale med kommunen.
 
Pr i dag er det ikke knyttet kommunal bistilling til den ledige fastlegehjemmelen. Malvik kommune kan i henhold til avtale tilplikte fastlege inntil 7,5 t ukentlig kommunal deltidsstilling.
 
Malvik kommune deltar i den interkommunale legevakt lokalisert i Trondheim, vakttid kl.16.00-23.00.  Vaktbelastningen er i 1-2 vakter pr. måned.
 
Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har legeutdanning fra norsk universitet, må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper skriftlig og muntlig for en forsvarlig yrkesutøvelse ved søkertidspunkt. Søkere må ha norsk autorisasjon.


Faglige kvalifikasjoner med interesse for allmennmedisin og personlig egnethet med gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
 
Mer informasjon om de ledige kommunale avtalehjemlene kan rettes til:
- Kommunalsjef Tone Østvang tlf. 992 74 526
- Daglig leder ved Hommelvik  legekontor DA, Ulf Asting Solberg tlf. 958 12 810

Malvik kommune ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning.

Det skal søkes på elektronisk skjema ved søknad på stilling i Malvik kommune. Skjemaet benyttes som utvidet søkerliste og finnes på www.malvik.kommune.no under ”søk stilling”. Attester og vitnemål tas med ved innkalling til intervju. Vennligst oppgi e-postadresse og telefonnummer i søknaden.
 
Søknadsfrist 9. juni 2020.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Malvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone Østvang
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 992 74 526
Navn: Ulf Asting Solberg
Tittel: Daglig leder v/ Hommelvik legekontor
Telefon: 958 12 810
Arbeidssted
Hommelvik legekontor DA
Torggata 1
7550 HOMMELVIK