Ledig fastlegevikariat til veldrevet og hyggelig legepraksis i Horten sentrum, Vektergården legesenter. Oppstart f.o.m 9.june 2020 evt etter annen avtale. Varighet fra t.o.m 31.august 2020 med gode mulighet for forlengelse. Hjemmelsinnehaver har sagt opp så det vil være mulighet å søke på hjemmelen.


Listen er godt ivaretatt med oppdatert journal. Pasientpopulasjon, journal og drift bærer preg av oversikt og kontinuitet. Det er ett veldrevet 4-legesenter + turnuslege (LIS1) i moderne lokaler lokalisert på kjøpesenter i Horten sentrum. 5 dyktige og stabile helsesekretærer. Implementer gode rutiner. Velutstyrte labrom. Egne rom for gynekologi, kirurgi minor, akutt og EKG/spirometri. Mulighet for disponere eget ultralydapparat med 5 proper (lineær, convex, hjerte, gyn og probe for 3D/4D.

Pridok journalsysteme og Medipay betalingsløsning. Listestørrelse 1200 pasienter med gode inntjeningsmuligheter. Kommunal legevaktsordning lokalisert 8 minutter fra legekontor. Selvstendig næringsdrivende på kveld. Fastlønn på natt. Rotasjon med ca 2 vakter/mnd med mulighet for flere vakter samt gode muligheter for å bi bort vakter hvis det ønskes. Daglegevakt roteres på fastlegene i kommunen.


Du må ha rett til refusjon fra Helfo. Kunne jobbe selvstendig og fungere godt sammen med legekollegaer og helsesekretærer. Erfaring fra allmennprakis verdsettes.

Hvis dette er av interesse ta gjerne kontakt:
Vidar Nordvik Pettersen
Hjemmelsinnehaver
E-post: vidar.nordvik.pettersen@gmail.com

Telefon 95743717.

Niels Kierkhus
Kommuneoverlege
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no

Telefon: 90279120
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Vidar Nordvik Pettersen
Tittel: Lege
Telefon: 95743717
E-post: vidar.nordvik.pettersen@gmail.com
Arbeidssted
Vektergården legesenter
Langgata 2
3182 HORTEN