Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken.
Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for
spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett. Vi
samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt
for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

De psykiske helsetjenestene i BUPA er helsefremmende og sammenhengende, og bygget
rundt pasientene. Utredning og behandling gir barn og unge best mulig
forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og
utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns
tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med
arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUP Tromsø er en
poliklinikk hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. 

BUPA har ledig fast stilling som lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, med tiltredelse snarest.

Tjenestested vil være delt mellom BUP Narvik og BUP Harstad etter avtale.

For fast stilling: 
Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF. Utdanningsløpet innebærer også spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og barnesykdommer ved UNN HF, jfr.utdanningsplanen som ligger på www.unn.no.
Fase 2: Etter endt utdanning vil stillingen bli omgjort til legespesialist med tjenestested delt mellom UNN Harstad/UNN Narvik.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er en avdeling i Barne- og ungdomsklinikken med omkring 150 ansatte, hvorav 11 overleger og 10 leger i spesialisering. Avdelingen har to døgnseksjoner og seks polikliniske seksjoner, henholdsvis; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Tromsø, Harstad, Narvik, Storslett, Silsand og Sjøvegan. Professor i barne- og ungdomspsykiatri samt leger i PhD løp er knyttet til avdelingen.

Vedkommende som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling innenfor et bredt spekter av ulike barnepsykiatriske lidelser  
 • Pasientrettet arbeid på poliklinikk
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Malin Normark Wold
Tittel: seksjonsleder BUP Narvik
Telefon: 76968670
E-post: Malin.Normark.Wold@unn.no
Navn: Lisa Kristin Nielsen
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 77015970
E-post: Lisa.Kristin.Nielsen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Harstad/BUP Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusstien 8
9406 Harstad