Kort om arbeidsgiver

Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer har 170 ansatte og et budsjett på 308 millioner kroner. Klinikken har over tid bygget opp betydelig og økende forskningsaktivitet, og jobber kontinuerlig med fokus på balanse mellom forskning og klinisk drift.
Klinikken har felles kontortjeneste, felles sengepost med 16 senger, høy aktivitet innen poliklinikk og dagkirurgi og består av tre avdelinger:

Avdeling for ØNH-sykdommer er landets 3. største universitetsavdeling innen faget og tilbyr utredning og behandling innenfor fagfeltene cancer, laryngologi, allergologi, rhinologi, otologi og søvnlidelser. Avdelingen har bygget opp landets første nasjonale kvalitetsregister innen ØNH-faget; Tonsilleregisteret.

Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi har både oralkirurg og kjeve- og ansiktskirurger. Spesialiteten Kjeve- og ansiktskirurgi har røtter både innenfor tannmedisin og medisin. Faget dekker dentoalveolær kirurgi, skadekirurgi, ortognatisk kirurgi, plastisk og rekonstruktiv kirurgi, minimalinvasiv kirurgi og åpen kjeveleddskirurgi.

Øyeavdelingen tilbyr utredning og behandling innenfor alle deler av øyefaget og ivaretar netthinnekirurgi, hornhinnekirurgi og spesialisert kirurgi for hele helseregion Midt-Norge. Øyeavdelingen har høy klinisk kompetanse innenfor medisinske øyetilstander.
Avdelingen har en av landets to hornhinnebanker.    

Arbeidsoppgaver

St. Olavs hospital skal tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.
Klinikksjef har totalansvar for utvikling og drift innenfor sitt område, og skal legge til rette for tverrfaglig teamarbeid og faglig og vitenskapelig utvikling. I tillegg til å lede egen klinikk og eget fagområde, har klinikksjefen også et delansvar for sykehusets totale utvikling sammen med sykehusets øvrige ledelse.

Kvalifikasjoner

Vi søker en tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere.
Gjennomføringsevne, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet vektlegges.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, helst med forskningskompetanse og erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten og ledererfaring.
Vi søker en leder som har evne til å ta aktivt del i videreutvikling av St. Olavs hospital som et integrert universitetssykehus.  Det legges til rette for bistilling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

  
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Heidi Magnussen
Tittel: HR-direktør
Telefon: 957 49 417
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim