Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye lege ?
Vi har fra 01.09.2020 ledig 100 % stilling som spesiallist i allmennmedisin eller allmennlege i spesialisering (ALIS) og ønsker deg med i vårt team.
 
Det vil være mulig å drive som næringsdrivende lege eller fastlønnet lege.
Harstad Kommune er deltaker i ALIS Nord prosjektet.
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege.
Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av UDIR.
Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
Fastlege for pasienter på listen.
Øyeblikkelig hjelp lege ved legesenteret etter rullering.
Deltakelse i senter arbeid.
 
Hvis du er ALIS, er dette en gylden mulighet til å gå inn i et erfaren senter med 3 gjenverende spesialist i allmennmedisin.
 
Litt om oss:
Harstad Kommune har 33 fastleger fordelt på 6 senter. 4 private og 2 kommunale.
 
Hjemmel er lokalilsert til Havnegata Legesenter som holder til i Havnegata 1 i sentrum av Harstad. Sentret ligger i
øyeblikkelig nærhet til UIT, Kulturhuset, Hurtigbåtkai og butikk.
Havnegata legesenter er et av byens veldrevende senter. Med godt utviklede rutiner/prosedyrer. Sentret består av 5 leger, der 3 er spesialist i allmennmedisin og en ALIS. Kollegaer i senteret vil kunne gi veiledning til ny kollega.
 
Legene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30) og i interkommunal legevakt
sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager. I interkommunal legevakt er det ansatt 3 leger som dekker største delen av vaktene mellom 20.00 - 0800. Dette gjør at belastningen på legevakt blir mindre.
 
i Harstad kommune får du:
En spennende jobb der du kan utvikle deg i et godt og sosialt arbeidsmiljø med stor takhøyde.
Harstad kommune har etablert følgende stimuleringstiltak for leger:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år.
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år.
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin ikke selv kan skaffe vikar.
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende.
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger).
 
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.                                      
 
Annen informasjon:
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
Dersom du trenger hjelp til innlogging eller til å opprette deg som bruker, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktperson
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90893586
E-post: Oyvind.Arntzen@harstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Havnegata legesenter
Havnegata 1
9404 HARSTAD