Kort om arbeidsgiver
DPS-akutt Kalnes søker ny overlege i 100 % stilling fra 10.08.2020.

DPS-akutt Kalnes er en fylkesdekkende døgnseksjon. Den har 10 sengeplasser, og mottar pasienter med allmennpsykiatriske problemstillinger i en akuttfase til behandling innenfor 1-5 døgn. Seksjonen er åpen, basert på frivillighet og har ikke lovhjemmel for bruk av tvang.

Pasientene innlegges av akutt ambulant team, psykiatrisk forvakt og psykiatrisk tilsynslege i somatisk klinikk. Behandlingen består av kartlegging, observasjon, stabilisering og planlegging av videre behandlingsforløp. Gjennomsnitt liggetid er 2,8 dager. Behandlergruppen består av tre spesialister i psykiatri og én psykolog.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

 
Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk, behandling og individuell oppfølging av pasienter
 • Flerfaglig samarbeid
 • Veiledning og undervisning av andre yrkesgrupper i seksjonen
 • Overordnet medisinskfaglig ansvar og rådgivning
 • Bidra i kontinuerlig forbedring-, utviklings og HMS-arbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i psykiatri
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper
 • Gode profesjonelle relasjonsferdigheter
 • Teambevisst
 • Gode evner til kommunikasjon med samhandlingsparter
 • Ansvarsfull og effektiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Dagarbeid (fri helger og høytider)
 • Mulighet for involvering i forskningsprosjekt, Ketamin-behandling mot depressive plager
 • Engasjerte kolleger
 • Teamånd og trygt psykososialt miljø
 • God lederoppfølging
 • Akuttillegg
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Camilla Bjørnson
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 480 48 915
Arbeidssted
DPS akutt
Kalnesveien 300
1714 Grålum