Kort om arbeidsgiver
Anestesi- Intensiv- og Operasjonsavdelingen (AIO) i Kristiansand har nå ledig  4 faste stillinger, 2 for overlege i anestesi
og 2 for lege i spesialisering. 

Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.

Spesialitet: anestesiologi

Sørlandet sykehus har avtale om gruppe 1 tjeneste ved OUS. 

Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 9-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1. Hjemmevaktsordning planlegges i tillegg ved innføring av trombektomi 24/7.
Avdelingen gjennomfører ca 10 000 anestesier til et bredt utvalg av pasienter, og har 1000 – 1200 respirator / ventilasjonsstøttedøgn pr
år til både voksne og barn.

Vi har 13 operasjonsstuer og gir anestesi til fagfeltene ortopedi, urologi, gastrokirurgi, endokrin/mamma, kar/thorax, gyn og ønh, både
elektiv og ø-hjelp-kirurgi.
Cerebral trombektomi er foreløpig et dagtilbud, og fra 2021 planlegger vi å utvide dette tilbudet til å gjelde hele døgnet.

Avstanden til regionsykehus gjør at SSK har høy egendekningsgrad. Det er mulighet for å delta i
intensivtransportordning.

Ved intern tilsetning kan det bli ledig vikariat.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.  

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon.
  • Vi vektlegger god norskkunnskap, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Evne og vilje til å jobbei team.
  • Bidra til å videreutvikle avdelingen. 
  • Personlig egnethet vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et stimulerende faglig miljø med fokus på fagutvikling, teamarbeid/simulering, undervisning og forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Kruger Erdvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 91 987
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand