Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og dekker fire bydeler: Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker. Nic Waals Institutt fungerer også som studentpoliklinikk ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nic Waals Institutt har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte, hvorav 10 leger.

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering fra 01.08.20.

Nic Waals Institutt har lange tradisjoner når det gjelder forskning og undervisning, og er opptatt av å legge til rette for dette. Hver kliniske seksjon har sine faglige spissområder, og det foregår fagutviklingsarbeid både på hver seksjon og på tvers i klinikken. Arbeidene omfatter utvikling av behandlingstilnærming til ulike tilstander og aldersgrupper, innføring av tilbakemeldingsystem for behandlingseffekt og økt brukermedvirkning i behandlingsarbeidet.

Arbeidsoppgavene for lis-leger omfatter:
• Utredning og behandling av barn/ungdom og deres familier
• Arbeid i tverrfaglig team
• Deltagelse og bidrag til utredning, diagnosesetting og utarbeidelse av behandlingsplaner
• Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1.linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Undervisningsvirksomhet

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege
• Erfaring fra BUP, psykiatri, pediatri og allmennmedisin er relevant
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Personlig egnethet og samarbeidsevner, evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Veiledning fra erfaren overlege
• Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
• Sykehuset har personalhytter i Trysil og Eggedal
• Sykehuset har personalbarnehage

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.

Det bes oppgitt to referansepersoner.

Etter lov av 1.april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Benedicte Skirbekk
Tittel: Seksjonsleder Seksjon Ungdom
Telefon: 991 59 486
Navn: Karin Bugge Vatne
Tittel: Seksjonsleder Seksjon Barn
Telefon: 414 47 929
Søknad
Søknad merkes: 2020-069
Arbeidssted
Oslo
Lovisenberggata 17
0440 OSLO