Kort om arbeidsgiver
Ved Kystveien Legesenter er en fastlegeavtale ledig for overdragelse. Aktuelle listestørrelse på 750 innbyggere, kan om ønskelig utvides. Avtalen er tilknyttet et veldrevet, moderne legesenter med alle vanlige hjelpemidler og utstyr: EKG, spirometri, 24 t BT, diverse hurtiganalyser m.m..

Legesenteret er beliggende 5 km øst for Arendal sentrum i et nytt kjøpesenter.

Kystveien Legesenter har fire fastlegeavtaler og en LIS1 lege. Senteret benytter journalsystemet Infodoc Plenario. Til avtalen tilkommer plikt til å delta i den interkommunale Legevakten i Arendal (www.legevaktenarendal.no), og mulighet for inntil 7,5 t/u i kommunalt arbeid på helsestasjon. 
Se: www.kystveienlegesenter.no
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Haugland Evensen
Tittel: Praksisinnehaver
Telefon: 908 68 398
E-post: Marthehauglandevensen@gmail.com
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 68 413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Kystveien legesenter
Arbeidssted
Kystveien Legesenter
Kystveien 244
4842 ARENDAL