Kort om arbeidsgiver
Vennesla kommune lyser ut ledig fastlegehjemmel som er ledig for tiltredelse fra 1. juli 2020. ALIS-avtale for næringsdrivende kan være aktuell.


Om Vennesla legesenter
Vennesla legesenter er et av Norges største fastlegesenter med 15 fastlegehjemler (hvorav to delelister) pluss LIS1-lege. De fleste legene er spesialister i allmennmedisin. Godt arbeidsmiljø. Det har vært stor stabilitet blant leger og medarbeidere. Se www.venneslalegesenter.no. Infodoc journalsystem. Mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.
Senteret har fine lokaler, er velutstyrt med eget laboratorium og ultralydapparat m.m. Senteret er veldrevet og velorganisert med egen ansatt daglig leder i full stilling. Dessuten omkring seks årsverk helsesekretærer og tre årsverk sykepleiere. Merkantile oppgaver er godt ivaretatt av personalet, slik at legens hovedfokus kan rettes mot det medisinske. Legesenteret er drevet som et AS, der fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Lokalene er eid av leger i et eget AS. 

Ledig fastlegehjemmel:
Hjemmelen er knyttet til Vennesla legesenter. Legesenteret er drevet som et AS, der fastlegen er selvstendig næringsdrivende. Nåværende listelengde er 1100. Hjemmelen har per i dag fire praksisdager i uken. Legepraksisen vil inngå i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med Vennesla legesenter AS om inntreden i gruppepraksisen. Den som får den utlyste hjemmelen kan velge å kjøpe en andel i eiendomsselskapet, eller å betale vanlig leie.

Spesialisering i allmennmedisin - LIS3/ALIS
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan få veiledning og tellende tjeneste for spesialiseringen. Dersom den som tilsettes er i utdanningsløp etter nye regler, vil det kunne tildeles ALIS-midler til næringsdrivende til hjemmelsinnehaveren. Det betyr dekning av utgifter til videreutdanningen til spesialist i allmennmedisin, etter nærmere regler.

Vikariat:
Vi ønsker også henvendelser fra søkere som kan tenke seg et vikariat frem til hjemmelen blir besatt. Vikarer betaler 25% av refusjoner og egenandeler i leie til legesenteret. 
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). 
Før tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato (ikke eldre en 3 måneder) etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  


Arbeidsoppgaver
 • Ordinær fastlegepraksis fire dager i uken.
 • Ved inngåelse av fastlegeavtale med kommunen, vil den som mottar hjemmelen også forplikte seg til å ta offentlig legearbeid etter vanlige regler i fastlegeavtalen. Ved tiltredelse er det imidlertid ikke tillagt slik bistilling til denne hjemmelen.
 • Hjemmelen tilpliktes vanlig legevakt. For tiden er det omkring 14-delt vaktordning lokalisert til Vennesla sentrum kl. 16-23 hverdager og 08-23 lørdag/søndag/helligdager, samt sjeldnere vakter ved Kristiansand legevakt kl 23-08, i tråd med egen avtale om legevakttjenester inngått mellom Vennesla og Kristiansand kommuner.   

Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger .
 • Full rekvisisjonsrett.
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende. 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, eller ferdig spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra norsk allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 • Søker bør ha førerkort kl. B med manuelt gir på grunn av legevaktbil. Det er en fordel å disponere egen bil.
  Krav om politiattest .

Personlige egenskaper
 • Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid 
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
 • Personlig egnethet tillegges også avgjørende vekt

Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling i en organisasjon med dyktige medarbeidere, høy faglig kompetanse og et spennende arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vennesla kommune
Kontaktpersoner
Navn: Per Kjetil Dalane
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 38 13 74 17 / 915 63 885
Navn: Eirin Emaus
Tittel: Lege/Hjemmelshaver
Telefon: 971 94 801
Arbeidssted
Sentrumsvegen 41
4700 VENNESLA