Kort om arbeidsgiver
Vi søker
 
Vi søker en  utviklingsorientert og engasjert helsesjef som er opptatt av samfunnsmedisin og folkehelse. Helsesjefen er leder av samfunnsmedisinsk stab og er en del av lederteamet i tjenesteområdet Helse og velferd.
 
Samfunnsmedisinsk stab har for tiden 14 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. Helsesjefens ansvarsområde dekker et vidt spenn; fra utvikling av fremtidige helsetilbud til tilsynsoppgaver.
 
Arbeidsoppgaver
 • Følge opp og administrere fastlegetjenesten
 • Overordnet fagansvar for:
  • Legevakttjenesten
  • Sykehjemslegetjenesten
  • Smittevern
  • Miljørettet helsevern
  • Helsemessig beredskap
 • Medisinskfaglig rådgiving til andre kommunale instanser
 • Medisinskfaglig kvalitet- og utviklingsarbeid og faglig samordning av helsetjenester
 • Delta i kommunens folkehelsearbeid
Vi ønsker
 
Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver på ledernivå. Vi ønsker oss derfor en leder som skaper oppslutning om felles mål og verdier og som evner å delegere oppgaver og ansvar.
 
Søkere må være åpne og inkluderende, og må ha gode samarbeidsevner og evne til å bygge relevante nettverk. Involvering av interne og eksterne aktører i utviklings- og beslutningsprosesser vil være et grunnlag for å lykkes, så gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning.
 
Ønskede kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Spesialitet i samfunnsmedisin eller allmennmedisin er en fordel, og det forventes at søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin fullfører slik spesialisering
 • Erfaring fra norsk kommunehelsetjeneste og ledererfaring vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 
Vi tilbyr  en spennende og utfordrende lederoppgave, med et godt støtteapparat og felleskap i et dynamisk lederkollegium med gode stabs- og støttefunksjoner.
 
Generell info
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval ved Silje Bolset tlf. 975 59 049 eller Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søk på stillingen snarest, og senest innen 1. juni 2020.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Mercuri Urval AS
Kontaktpersoner
Navn: Silje Bolset
Telefon: 975 59 049
Navn: Ole Petter Bratteberg
Telefon: 975 59 036
Arbeidssted
Stavanger kommune
Øvre Kleivegate 15
4005 STAVANGER