Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe med spesialisert rehabilitering?
Vi ser etter deg som er faglig interessert og trygg, fremoverlent og som ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd med vår strategi, visjoner og verdier. Du vil ha det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved enheten. Stillingen er på dagtid og hoveddelen av stillingen vil bestå av klinisk arbeid i tett tverrfaglig samarbeid med den øvrige klinikken. Dette vil blant annet innebære deltakelse i tverrfaglige inntaksmøter, kartleggingssamtaler, legekonsultasjoner, internopplæring, oppfølging av epikriser, tverrfaglige møter, oppfølging og sikring av pasientene medisinskfaglig i deres rehabiliteringsprosesser. I de tverrfaglige teamene møter du en engasjert gjeng med legespesialister innen fys.med og rehabilitering, samfunn og allmennmedisin, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, ernæringsfysiologer, arbeidskonsulent, terapeuter og idrettspedagog. Som medisinsk ansvarlig legespesialist vil du være fast medlem av ledergruppen ved Unicare Helsefort og rapporterer direkte til daglig leder. 

I tillegg vil du være et medlem i Unicare Rehabiliterings legenettverksgruppe som arbeider med faglig utvikling på tvers av Unicare sine rehabiliteringsenheter.

Ved Unicare Helsefort arbeider vi med evidensbaserte metoder sammen med pasientene mot deres rehabiliteringsmål. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud samtidig som mye av rehabiliteringen er gruppebasert. Vi arbeider etter en biopsykososial modell med bruk av en strukturert form for kognitiv atferdsterapi (Acceptance and Commitment Therapy). Dette er en grunnplattform i all rehabilitering ved Unicare Helsefort.

Unicare Helsefort ligger naturskjønt lokalisert ut mot havet i Hasselvika i Indre Fosen kommune og er lett tilgjengelig fra både Trondheim og Ørland kommune. Senteret har avtale med Helse – Midt Norge RHF om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader, sykelig overvekt/fedme, CFS/ME og kroniske muskel- og bløtdelssmerter.

Skulle du ha spørsmål rundt noe vedrørende stillingen så ikke nøl med å ta kontakt. Se også vår hjemmeside: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-helsefort/ 


Arbeidsoppgaver
 • I samarbeid med øvrige legespesialister på Unicare Helsefort, gjennomføre kliniske arbeidsoppgaver og ha daglig overordnet ansvar for det medisinskfaglige tilbudet
 • Delta i klinikk- og ledermøter og bidra til videre utvikling og vekst
 • Gjennomføre mottaks- og oppfølgingskonsultasjoner med pasienter
 • Delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler- og møter
 • Gi helhetlig medisinskfaglig oppfølging og sikring av rehabiliteringstiltak i samarbeid med tverrfaglig team og pasienten
 • Bidra til å utarbeide planer for, og gjennomføre internundervisning for pasienter og ansatte
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare Rehabilitering sitt legenettverk, bidra til å videreutvikle Unicare sine spesialiserte faglige tilbud og igjennom det utøve beste praksis
 • Muligheter for å delta i forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av enhetene. Unicare Helsefort er deltakende i flere pågående forsknings- og utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen relevant spesialisering knyttet opp mot våre målgrupper som nevrologi, allmennmedisin og psykiatri   
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra tverrfaglig samarbeid og rehabilitering.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk
 • Generell datakompetanse
 • Politiattest må kunne framvises ved en eventuell ansettelse grunnet vårt tilbud til barn

Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide tett opp mot pasienter og pårørende i deres rehabiliteringsprosess 
 • Du verdsetter tverrfaglig samarbeid og både lytter og bidrar med egne perspektiv
 • Du er faglig kompetent og trygg i rollen som legespesialist
 • Du er villig til å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre om de metodikker som benyttes ved Unicare Helsefort
 • Du er sosial, innovativ og selvstendig
 • Du er personlig egnet for stillingen

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidshverdag i et fremoverlent miljø med fokus på utvikling og pasientenes rehabiliteringsprosess
 • Anledning til å være med å videreutvikle et spennende fagmiljø sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner.
 • Deltakelse i et lederteam med takhøyde og tydelige målsetninger
 • God pensjonsordning og konkurransedyktige betingelser 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fri benyttelse av våre flotte treningsfasiliteter
 • Gunstige ordninger med næringsrike og velsmakende måltider
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Helsefort
Kontaktpersoner
Navn: Vidar Johansen
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97780722
E-post: vidar.johansen@unicare.no
Navn: Lene Aasdahl
Tittel: Spsialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Telefon: 93224342
E-post: lene.aasdahl@unicare.no
Arbeidssted
Unicare Helsefort
7112 HASSELVIKA
Søk på stillingen