Kort om arbeidsgiver
Administrerende direktør

Vi søker etter er en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle. Som leder er du opptatt av å skape gode team, gode prosesser, høy kvalitet i arbeidet, og ser at pasientbehandling av høy kvalitet og med god sikkerhet er et resultat av nettopp dette. Du har god kunnskap og forståelse for forskning, innovasjon og utvikling.
Du er tydelig, samlende og har gode kommunikasjonsevner. Du er trygg, og skaper tillit og gode relasjoner, og du evner å få med deg dine medarbeidere i å oppnå målene for foretaket.

Noen av de mest sentrale arbeidsoppgavene vil være
 • Lede og utvikle en kompleks organisasjon hvor kvalitet og pasientsikkerhet ligger til grunn for alt arbeid
 • Overordnet ansvar for planlegging, bygging og organisasjonsutvikling av nytt universitetssykehus
 • Sikre en god økonomisk styring og kontroll av virksomheten
 • Sørge for en god faglig utvikling i helseforetaket
 • Legg til rette for forskning, innovasjon og utvikling av høy kvalitet
 • Videreutvikle samhandlingen med kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Legge til rette for godt samarbeid med andre aktører, spesielt andre helseforetak og utdanningsinstitusjoner  
 • Videreutvikle samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer og styrke utviklingen av en organisasjonskultur som bidrar til læring og utvikling
 • Sikre et godt samspill og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
Bakgrunn/erfaring
 • Solid ledererfaring på strategisk nivå fra komplekse organisasjoner.
 • Dokumenterte resultater fra strategi- og endrings-/utviklingsprosesser, gjerne med erfaring fra helsesektoren
 • Har kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø og med vekt på medarbeideres helse, miljø og sikkerhet
 • Evne til å utvikle organisasjonen gjennom kontinuerlig forbedring med fokus på helhetlige pasientforløp
 • God økonomisk forståelse
 • Har forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen, herunder god kjennskap til styringssystemene i helsesektoren og de politiske rammene
 • Forståelse og kunnskap om forskning og utvikling og kjennskap til forskningsmiljøer
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
Utdannelse
Høyere relevant utdanning fra høyskole eller universitet

Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet universitetssykehus
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjons- og forsikringsvilkår i KLP

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 918 27 968.

Frist for å søke stillingen er 10.06.2020

Helse Stavanger HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jf. offentleglova § 25.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Stavanger universitetssjukehus
Kontaktperson
Navn: Kolbjørn Preus
Tittel: Rekrutterer
Telefon: 404 03 553
E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Arbeidssted
Stavanger
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 STAVANGER