Kort om arbeidsgiver

Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som overlege i anestesi. Tiltredelse etter avtale.

Anestesiavdelingen er organisert under kirurgisk avdeling ved klinikk Ringerike sykehus.
Sykehuset har moderne og godt utstyrte avdelinger innen intensiv, operasjon og
anestesi. Årlig utføres ca 3 800 anestesiologiske prosedyrer. Det bedrives
bred operativ virksomhet innenfor generell kirurgi, ortopedi, urologi og
gynekologi/obstetrikk. Sykehuset har en veldrevet dagkirurgisk avdeling.
Intensivavdelingen har to intensivsenger og fire overvåkingsplasser som driftes
i samarbeid med medisinsk avdeling. Postoperativ overvåking er samlokalisert
med intensiv.
Sykehuset har ca 750-800 fødsler pr. år og anestesilegene er ansvarlig for nyfødtresuscitering i samarbeid med
henteteam fra Drammen sykehus

Arbeidsoppgaver

Deltagelse i klinisk virksomhet og vaktarbeid
Supervisering og veiledning av leger i spesialisering (LIS)

Kvalifikasjoner

Godkjent spesialist i anestesiologi. Søkere som kan dokumentere snarlig godkjennelse kan også være aktuelle.
Norsk eller skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Foruten faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper og fleksibilitet
Ha gode samarbeidsevner  
Engasjement og interesse for medisinsk-faglig forskning og utvikling

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig utvikling

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Fjeldstad
Tittel: Pårtoppende avdelingsoverlege
Telefon: 03525
E-post: uxfjar@vestreviken.no
Navn: Rikard Berling
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 03525
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi  Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss