Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Sarpsborg kommune har 49 fastlegelister, og en av disse er nå ledige.
Praksisen er lokalisert ved Borgenhaugen legesenter, Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen.
Det er per i dag 810 pasienter på listen, og den er ledig fra 01.10.2020.
 
Det arbeider totalt fire fastleger i legesenteret, og alle legene har avtale med Sarpsborg kommune. Erfarne og driftige helsesekretærer.
Legesenteret inneholder 4 legekontor med separate gynrom, stort venterom, velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom og personalrom. Lokalene er moderne, lyse, luftige og ligger i Iseveien kjøpesenter. Det er gode parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter.
Det benyttes Pridok journalsystem, tilknyttet Norsk helsenett. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med øvrige leger ved senteret.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt, med mulighet for ekstra vakter etter ønske.
 
Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin, eventuelt påbegynt spesialistutdanning.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet.
For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og faglig dyktighet.
Søker bør vise fleksibilitet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Damsgaard Grindstad
Tittel: fastlege
Telefon: 950 22 711
E-post: k.grindstad@getmail.no
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 982 17 672
E-post: kjgj@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Borgenhaugen legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 BORGENHAUGEN