Kort om arbeidsgiver
Sunnaas sykehus skal være "en vei videre" for våre pasienter. Vi er Norges ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering, og vi ønsker å bidra som en sterk premissleverandør i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten generelt og rehabiliteringstjenestene spesielt.

Til dette arbeidet søker vi vår neste fagdirektør. Vi ser etter deg som er en systematisk og metodisk leder, og som brenner for kvalitets- og forbedringsarbeid. Du vil være en viktig ambassadør for sykehusets fagområder i regionale og nasjonale fora, og du må være faglig sterk og inneha et sterkt systemfokus. Du har det strategiske overblikket og god organisasjonsforståelse. Du må kommunisere tydelig og med trygghet, og du drives av å videreutvikle et fremragende fagmiljø.

Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med komplekse tverrfaglige problemstillinger. Du vil være administrerende direktørs medisinskfaglige rådgiver, inngå i foretaksledelsen og ha lederansvar for egen avdeling. Du vil samarbeide tett med de etablerte fagmiljøene innen forskning og klinikk og være en strategisk pådriver for videre fagutvikling og -satsning. 

Vi søker kandidater med bakgrunn fra fysikalsk medisin og rehabilitering eller nevrologi, og utdanning minimum som cand.med. Har du erfaring fra overordnet ledelse, klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten og/eller forskning vil det være en fordel.

Søknad merket A003018 sendes kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig innen 27.05.2020.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe/Randi Flugstad, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Amrop Delphi
Søknad
Søknad merkes: A003018
Send søknad på mail
Arbeidssted
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 BJØRNEMYR
Søk på stillingen