Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark. Avdelingen
har ca 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i
Hamar og Elverum. DPS E-H har også Psykosepoliklinikk , Ambulant akuttenhet,
TSB-poliklinikk samt kontorenhet. Videre har avdelingen 2 like enheter for døgnbehandling.

 Døgnenhet 1 og 2 har 12 sengeplasser hver basert på frivillighet. Enhetene har ca. 60 årsverk sammen, derav 4 overlegestillinger, hvor en av dem nå er ledig. Denne overlegestillingen har seksjonsoverlege funksjon. Det er en psykolog og 1 sosionom samt 2-4 LIS-leger knyttet til enhetene. Det er tverrfaglig sammensatt med høyt kompetent miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

 DPS Elverum-Hamar sine døgnenheter ligger i tilknytning til sykehuspsykiatri,  som geografisk er plassert bare noen få kilometer fra Hamar og det tar kun 50 min med tog til Gardemoen. Enhetene har nyoppussete lokaler på Løbakk psykiatriske senter i Ingeberg.
Hamar ligger ved Mjøsa, Norges største innsjø, og har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinter. I tillegg har vi i området et rikt kultur- og idretts miljø.

 Enheten har ledig stilling for spesialist  i psykiatri, 1x 100% fast  stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid med resten av behandlerteamet
 • Være kontaktperson for samarbeidspartnere og ta imot alle henvendelse rettet mot innleggelse
 • Skal bidra med faglig utvikling av enhetene, og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Deltakelse i prosjekter knyttet til videreutvikling av  enheten og avdelingen
 • Stillingen inngår i vaktordningen

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse
 • Kommunisere tydelig og forståelig over pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positiv til et faglig kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Punktlig og pålitelig
 •  Fleksibel og løsningsorientert
 •  Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode muligheter til evt. forskning 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Marja Partanen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92485077
Arbeidssted
DPS Elverum-Hamar, døgnenhet 1
Petter Skreddersveg 34
2312 Ottestad