Kort om arbeidsgiver
Ved Gaula legesenter er det ledig to fastlegehjemler og et fastlegevikariat i 100 % stilling med snarlig tiltredelse.  

De to fastlegehjemlene har hver en listekapasitet på 1100 innbygger. Totalt har legesenteret en listekapasitet på 3200 innbyggere. Overdragelse for hjemlene er ønskelig fra 01.07.2020 og 01.11.2020. 

Fastlegevikariat er for perioden 01.06.2020  – 31.12.2020 og betingelser for avtales med nåværende praksisinnehaver. Listelengde for vikariatet er på 1100 innbyggere.

Gaula legesenter er et kontorfellesskap som har tre selvstendig næringsdrivende legehjemler. Legesenteret ble etablert i 2014, og kan vise til en stabil pasientgruppe. 

Legesenteret har tilhold i lyse og nye lokaler sentralt i Melhus og er fornuftig utstyrt, samt med moderne laboratorium. Det benyttes CGM journalsystem med Pasientsky for timebestilling/elektronisk kommunikasjon og trinnvis for kvalitetssikringsutstyr. 

Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som generelt har robuste tjenester. Vi kan skilte med godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene. 

Fastlegeavtale med kommunen inngås i samsvar med rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, fastlegeforskriften og øvrig relevant lovverk. Tildeling av hjemmel forutsetter at ny fastlege inngår i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved legesenteret. 

Kommunen tilbyr lønn i inntil to uker første året i hjemmelen, som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 

Legevakttjeneste inngår i stillingen. For tiden er det daglegevakt hver 9. uke. På ettermiddag/ kveld og helg har Melhus kommune interkommunalt legevaktsamarbeid med Malvik, Midtre Gauldal og Trondheim. Vaktbelastningen her er fortiden i underkant av to vakter pr. måned. Det har til nå vært gode muligheter for både reduksjon og økning i antall legevakter, etter ønske. 

Kommunen har egen sykehjemslege i full stilling. 

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!!

Arbeidsoppgaver
Uselektert, kurativ allmennlegevirksomhet
Legevakt
Stillingen kan tillegges kommunale oppgaver i inntil 7,5 time per uke. Per dags dato foreligger det ingen slike oppgaver i hjemlene

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege (HPR- nummer oppgis i søknad)
Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til refusjon
Det er ønskelig at den nye fastlegen er spesialist eller har påbegynt spesialisering i allmennmedisin, men dette er ikke et krav ved tilsetting
Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
Klinisk erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen
Personlige egenskaper
Gode evner innen kommunikasjon og samhandling
Positiv, fleksibel og løsningsorientert
For øvrig vil personlige egenskaper som er viktig i stillingen bli vektlagt 
   
Vi tilbyr
Kommunen har søkt om å bli registrert som utdanningsinstitusjon for LIS3 utdanning, og vil tilrettelegge utdanningsplanen sammen med den enkelte kandidat dersom dette er aktuelt.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 488 66 764
E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no
Arbeidssted
Gaula legesenter
Per Bortens veg 3
7224 MELHUS