Kort om arbeidsgiver
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre fastleger slutter, blir det en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Svelvikstrømmen helsesenter.
 
Ved Svelvikstrømmen helsesenter er det 2 fastlegehjemler. Svelvikstrømmen helsesenter er et veldrevet legesenter som holder til i romslige og moderne lokaler. Det er erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Hver praksis drives som et enkeltpersons foretak. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det er god tilflyt av pasienter til senteret.
 
Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1500. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 3000. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med den andre legen ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver
Med hjemmelen følger det plikt til deltakelse i kommunal legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 timer pr uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen ASA 4310. Det er tiltenkt kommunal oppgave som helsestasjonslege 7,5 t/uke i tilknytning til hjemmelen.
 
Kvalifikasjoner
Spesialisering i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for allmennmedisin
Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
God evne til samarbeid
God evne til kommunikasjon
Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
Robust og velfungerende legevakt
Ønsket tiltredelse 01.10.2020 eller etter avtale
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Milos Stevanovic
Tittel: Avtroppende fastlege
Telefon: 481 92 535
Navn: Madli J. Haaheim Indseth
Tittel: Virksomhetsleder, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 481 00 078
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-ID:4228448589
Arbeidssted
Svelvikstrømmen helsesenter
Storgaten 69A
3060 SVELVIK