Kort om arbeidsgiver

Cardiovascular Research Group på Akershus universitetssykehus (Ahus) har en ledig stilling som doktorgradstipendiat finansiert av Helse Sør-Øst. Cardiovascular Research Group er en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen hjerteforskning. Du kan lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/

Stillingen skal besettes for 3 år, og er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å kvalifisere seg til en videre karriere innen forskning, gjerne parallelt med klinisk arbeid. 

Stillingen vil være knyttet mot klinisk hjerteforskning og vil innebære undersøkelser av hjerterytme og hjertefunksjon. Stillingen krever derfor medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og at man behersker et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Det er også forventet at stipendiaten skal utføre noe laboratoriearbeid. Hovedfokus for prosjektet vil være å utarbeide en modell for prediksjon av risiko for hjertestans og alvorlige rytmeforstyrrelser hos pasienter med hjertesykdom.       

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en engasjert doktorgradsstipendiat med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med klinisk forskning og kunnskaper innen hjertemedisin vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi kan tilby et hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement. Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk. 
  

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å jobbe selvstendig
  • Gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig
  • Kandidaten må være kvalitetsbevisst, ansvarsfull og vise evne til å ta i bruk nye analyseverktøy og ferdigstille analyserekker
  • Kandidaten må tåle å jobbe under høyt tempo til tider og ha evne til å jobbe på flere prosjekt samtidig.
  • Må ha erfaring med og interesse for tverrdisiplinært samarbeid
 

Vi tilbyr

  • Fleksibel arbeidstid 
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Bedriftsidrettslag        

 

Startdato: August 2020   

Nærmere opplysninger: Peder L Myhre, MD PhD ved Medisinsk divisjon på Ahus.
Tlf 930 25 644, e-post: p.l.myhre@medisin.uio.no   

Det bes om at følgende dokumentasjon lastes opp i Webcruiter og legges ved søknaden:
Kopier av vitnemål og relevante attester, CV, samt eventuelle faglige og vitenskapelige arbeider.
 
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  
    

Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Peder L. Myhre
Tittel: MD PhD, prosjektleder
Telefon: 930 25 644
E-post: p.l.myhre@medisin.uio.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG