Legekontoret ligger sentralt i Haugesund

Vi søker en deltid vikar grunnet forskning. Tiltredelse så snart som mulig, med varighet inntil 12 måneder.

Det er en solohjemmel med 2 hyggelige sekretærer. Pent kontor. Listelengde: 1500.
Gode inntjeningsmuligheter. En halv kurativ dag på sykehjem per uke med god lønn.
Vi benytter System X. Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, e-resept, elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere.
Laboratoriet er utstyrt med EKG, 24-timers blodtrykksmåling, spirometri, modern ultralydapparat i tillegg til vanlige undersøkelser som utføres på et legekontor.
Det er elektronisk intern- og ekstern- laboratorierekvirering og svar. Vi bruker videokonsultasjon ved behov.

Kvalifikasjoner: Ved søknad vektlegges personlig egnethet. Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere uten turnustjeneste er også velkommen å søke.

Søknad inkl. CV mottas på e-post (emmabeltran100@gmail.com)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Emma Beltran
Tittel: Fastlege
Telefon: 91772029 (etter kl. 17)
E-post: emmabeltran100@gmail.com
Arbeidssted
Emma Beltran
Haraldsgata 94
5528 HAUGESUND